fbpx

logo
Zapisy do szkoły

Bez dzwonków

Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich to przede wszystkim relacje, budowanie wartości młodego człowieka, rozwijanie jego pasji i ciekawości. Bez doświadczania negatywnego współzawodnictwa.

Edukacja jest oparta na elementach pedagogiki Marii Montessori – “Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”.

Założenia naszej szkoły pozwalają na rozwój osobisty dziecka we własnym tempie, to nauka szacunku do innych oraz samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie. Dzięki tej metodzie młody człowiek ma szansę na swobodny rozwój.

Nasi nauczyciele to pasjonaci, ludzie ambitni, rozumiejący potrzeby dziecka. Tacy, którzy nie MUSZĄ, ale którym się CHCE.

Zamiast klas i dzwonków panuje u nas System Indywidualnego Nauczania Symultanicznego SINS.

Co to oznacza? Że stawiamy na indywidualność.

Każdy uczeń pracuje we własnym tempie, zgodnie z własnymi aspiracjami i możliwościami, ale pod kierunkiem i bezpośrednią opieką nauczyciela.

Wspieramy Dziecko, aby:

  • nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa
  • kształtowało umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej
  • wzrastało w poczuciu własnej wartości
  • kształtowało w sobie postawę wrażliwości, otwartości i empatii
  • potrafiło samodzielnie dokonać wyborów
  • potrafiło planować i rozliczać swoją pracę
  • wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych

Uczniowie uczą się w małych liczebnie klasach. Dlatego każdy nauczyciel może natychmiast uchwycić potrzeby każdego ucznia.

Uczenie przez działanie

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.

Koncentracja

Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Samodzielność

Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

Społeczne reguły

Dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Porządek

Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

Obserwacja

Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

Poznaj nas bliżej INFO
Sprawdź na naszym kanale Facebook, co teraz robimy
Kliknij i zobacz!
Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju - oto pierwszy obowiązek wychowawcy.

Maria Montessori

Uniwersytecki Zespół Szkół KANA
2017-03-13T11:54:16+01:00

Maria Montessori

Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju – oto pierwszy obowiązek wychowawcy.
0
Uniwersytecki Zespół Szkół KANA

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress