fbpx

logo
Zapisy do szkoły

Fakty o KANIE

Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich jest prowadzony przez Fundację KANA - organizację pozarządową o charakterze non profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Celem prowadzonej szkoły jest stworzenie zupełnie innej, lepszej jakości kształcenia i zapewnienie prawdziwej szansy rozwoju dzieci i młodzieży.

KANA, mimo iż jest inicjowana przez Kościół katolicki, nie ma charakteru wyznaniowego. Jest jednakowo otwarta dla każdego młodego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, wyznawanego światopoglądu i statusu materialnego.

Pobierane czesne, służy realizacji celów statutowych, w szczególności zapewnieniu najwyższej jakości edukacyjnej dla uczniów.

Informacje ogólne

nauka w szkole jest odpłatna

placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej

w szkole obowiązuje ujednolicony ubiór - komfortowe mundurki

szkoła realizuje System Indywidualnego Nauczania Symultanicznego SINS oraz elementy pedagogiki Montessori

Warunki

zajęcia indywidualne lub niewielkie grupy

stałe godziny zajęć lekcyjnych

liczne wycieczki i integracje

różnorodne zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

świetlica dostępna od 7:00 do 16:30

w szkole podstawowej dostępne dwudaniowe obiady oraz świeże warzywa, jogurty itp.

w liceum dostępne pełne zaplecze gastronomiczne

Osiągnięcia KANY

Przez 5 lat działalności Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich KANA wielokrotnie był doceniany przez media i ekspertów edukacyjnych za swoją działalność.
Uczniowie KANY zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach realizowanych na stopniu lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.

Media o KANIE

KANA była wielokrotnie wyróżniana w mediach ogólnopolskich m.in:
  • Dzień Dobry TVN
  • Gazeta Wyborcza
  • Dziennik Zachodni
  • Polskie Radio Katowice

m.in artykuły:

„Szkoły jak marzenie”, „Szkoły, jakich mało”, „Do Jaworzna wkracza nowa jakość nauczania”, „Katolickie dobre nie tylko dla katolików”, „Bez klas i dzwonków”, „Szkoły na miarę XXI wieku”

Zobacz KANĘ w mediach

Poznaj odpowiedzi

lub śmiało dzwoń:

+48 32 363 10 30

Pytanie Odpowiedź
Czy zajęcia pozaszkolne są dodatkowo płatne? Zajęcia organizowane dla wszystkich uczniów są realizowane w ramach opłaconego czesnego, natomiast zajęcia fakultatywne, jak np. wakacyjny wyjazd zagraniczny, wycieczki szkolne, są dodatkowo płatne.
Czy szkoła zapewnia ubezpieczenie grupowe? Tak, wszyscy uczniowie są obligatoryjnie ubezpieczeni przebywając w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę.
Kiedy należy zapisać dziecko do szkoły? Dziecko do szkoły można zapisywać już teraz. Szczegóły w zakładce: Opłaty / Rekrutacja
Czy w szkole są zajęcia wyrównawcze i czy są dodatkowo płatne? Zajęcia wyrównawcze nie są potrzebne, bowiem każdy uczeń uczy się z nauczycielem indywidualnie. Przy tak prowadzonym systemie nauczania wyeliminowana zostanie potrzeba posyłania dziecka na korepetycje oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.
Czy w szkole jest pedagog lub psycholog? Tak, w szkole na co dzień przebywa pedagog, który przede wszystkim czuwa nad właściwym zachowaniem uczniów oraz ich bezpieczeństwem.
Jak wygląda praca nauczyciel-uczeń, skoro w klasie są osoby na różnych poziomach i z różnymi problemami? W związku z tym, że każdy uczeń pracuje indywidualnie z nauczycielem, nie ma żadnego znaczenia fakt, że w jednym czasie w jednej sali przebywają uczniowie, znajdujący się na różnych poziomach i z różnymi problemami.
Jak liczne są klasy? W liceum nie ma klas w tradycyjnym rozumieniu. Można powiedzieć, że każdy uczeń stanowi odrębną klasę. Każdy uczeń ma też swojego nauczyciela-opiekuna, czyli kogoś w rodzaju wychowawcy w tradycyjnej szkole. W szkole podstawowej dzieci pracują w niewielkich lub mieszanych grupach
Jak długo trwa nauka w szkole, skoro nie ma podziału na tradycyjne klasy? Nauka powinna trwać tyle ile nauka w tradycyjnej szkole. Jednak zależy nam przede wszystkim, aby uczniowie opanowali wiedzę, a nie tylko skończyli szkołę więc nauka może trwać dłużej lub krócej w zależności od możliwości i potrzeb ucznia.
Czy są organizowane wycieczki szkolne, zielone szkoły? Tak, oczywiście, są organizowane wspólne wyjazdy dla uczniów, a także planujemy w przyszłości wyjazdy uczniów z rodzicami, mające na celu integrację pokoleniową.
Czy są zebrania z rodzicami i kiedy się odbywają? Organizowane są zebrania z rodzicami w kwestiach dotyczących ogólnego życia szkoły. Natomiast w kwestii edukacji i zachowania danego ucznia rodzice mogą kontaktować się w dogodnym terminie indywidualnie z nauczycielem-opiekunem.
Czy jest biblioteka? Sukcesywnie tworzymy naszą mini-bibliotekę szkolną, finansując zakup książek z tzw. Funduszu bibliotecznego. O pomoc w zasileniu jej księgozbioru w wartościowe pozycje także prosimy zaprzyjaźnione wydawnictwa, ale także rodziców i przyjaciół naszej szkoły.
Czy jest baza pomocy naukowych i co się na nią składa? Tak, szkoła posiada podstawową bazę pomocy dydaktycznych, którą sukcesywnie doposażamy.
Czy trzeba kupować podręczniki i zeszyty? Zasadniczo nie trzeba kupować całych kompletów podręczników, ale może się zdarzyć, że dany nauczyciel poprosi o zakup pewnych materiałów, np. ćwiczeń. Natomiast każdy uczeń musi zaopatrzyć się w zeszyty przedmiotowe.
Skoro nie ma systemu klasowego, co z dziećmi, które nie radzą sobie z materiałem, czyli w tradycyjnej szkole nie otrzymują promocji do następnej klasy? W tradycyjnej szkole uczniowie, którzy nie otrzymali promocji z dwóch lub trzech przedmiotów, zostając w poprzedniej klasie na kolejny rok i muszą ponownie realizować materiał tej klasy ze wszystkich przedmiotów, mimo, że nie opanowali materiału tylko z dwóch lub trzech przedmiotów. W naszym systemie każdy przedmiot jest zaliczany odrębnie i w związku z tym uczeń może "otrzymać promocję" do następnego poziomu kształcenia ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem jednego, dwóch, czy trzech, których uczyć się będzie nieco dłużej - tyle, ile będzie trzeba, żeby opanować materiał, z którym ma problem. Dopiero wówczas przechodzi na dalszy poziom nauczania tego przedmiotu.
Czy również dzieci niepełnosprawne mogą chodzić do szkoły? Tak, nasze budynki są przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo.
Czy dzieci z różnymi dysfunkcjami /np. z dysleksją/ dadzą sobie radę w szkole? Jeżeli tylko będą chciały się uczyć, na pewno poradzą sobie w naszej szkole lepiej, niż w tej z tradycyjnymi metodami nauczania i systemem klasowo-lekcyjnym, ze względu na indywidualne podejście do każdego z nich i zapewnioną pomoc specjalistów np. logopedy.
Poznaj nas bliżej INFO
Sprawdź na naszym kanale Facebook, co teraz robimy
Kliknij i zobacz!
Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju - oto pierwszy obowiązek wychowawcy.

Maria Montessori

Uniwersytecki Zespół Szkół KANA
2017-03-13T11:54:16+01:00

Maria Montessori

Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju – oto pierwszy obowiązek wychowawcy.
0
Uniwersytecki Zespół Szkół KANA

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress